Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2017

matuss
7321 92b1
Reposted frommhsa mhsa viakoloryzacja koloryzacja
matuss
0877 ae38
Happy New Year, Soup!
Reposted fromnarwhals narwhals viakoloryzacja koloryzacja
matuss

Dziewczyny z Zupy

Jakiś czas temu dotarło do mnie, że na Zupie są prawdopodobnie najlepsze dziewczyny, jakie "spotkałem" – beznadziejnie wrażliwe romantyczki z identycznymi problemami, wygórowanymi ambicjami i sprośnymi umysłami.
Dlaczego nie mogę mogę Was znaleźć w rzeczywistości – gdzieś na ulicy, w kawiarni, w klubie? Tyle wirtualnych bratnich dusz, których nigdy nie spotkam.
Reposted fromcolourme colourme viakoloryzacja koloryzacja
matuss
7159 a8e8
Reposted fromGeistergurke Geistergurke viamushu mushu

January 04 2017

matuss
0771 7cf8
Reposted fromSTYLTE STYLTE viascorpix scorpix
matuss
4181 9ffe
Reposted fromvounsky vounsky viascorpix scorpix
matuss
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
matuss
9192 b619
Łódź, kurwa!
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
matuss
4257 5fc8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
matuss
2168 b7e4
Reposted frommeem meem viascorpix scorpix
matuss
Nic człowieka tak nie charakteryzuje jak rodzaj zabawy, której szuka.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
matuss
3418 5687
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie viadudku dudku
matuss
Reposted fromtfu tfu viadudku dudku
matuss
Reposted fromsohryu sohryu viadudku dudku
matuss
matuss
matuss
matuss
Odciąćsię.
— Zapomnę. Nie pisz. Nie dzwoń. Nie odbiore juz
Reposted fromdziewcze dziewcze
matuss
Usiądź ze mną.
Pomilczymy, popatrzymy
W tę noc ciemną.
— Tuwim
Reposted fromtirarira tirarira viairmelin irmelin
matuss
6562 d538
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viakundel kundel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl