Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2016

matuss
matuss
matuss
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
matuss
4472 32a2 500
Reposted fromfungi fungi viadarthsadic darthsadic
matuss
matuss
1180 9550
Reposted fromsmieszkowo smieszkowo viabudas budas
matuss
matuss
Obiecaj sobie, że będziesz szczęśliwy - niezależnie od okoliczności.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
matuss
Reposted fromjustshineon justshineon viaEllaElla EllaElla
matuss
6201 6b71 500
coben. 
Reposted fromrol rol viaEllaElla EllaElla
matuss
2596 3cc7
Reposted fromNovanoid Novanoid viacrazypolish crazypolish
matuss
matuss
matuss

October 18 2016

matuss
0740 9f57
matuss
Czas leczy złamane serca. Rany zabliźniają się, pamięć pozostaje ale blednie. Uświadamiasz sobie, że minęła godzina bez myślenia o swych troskach, potem dzień.
— Kristin Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPrzygnebiona Przygnebiona
6222 1dfe
Reposted fromnosmile nosmile viaPrzygnebiona Przygnebiona
matuss
Japanese political debate show
Reposted fromsamuso samuso viaskillzmcfly skillzmcfly
matuss

October 17 2016

matuss
- Trzy godziny mnie upraszał, żebym do niego na kawę wpadła. A potem się okazało, że nie ma korkociągu ani prezerwatyw.
Reposted fromMatalisman Matalisman viaEllaElla EllaElla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl