Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

matuss
matuss
Jeśli się kogoś kocha to poświęca się mu swój czas, obecność i zainteresowanie. Jeśli się o tym tylko mówi, zamiast faktycznie być i ofiarować siebie, to piękne słowa zamieniają się w zwykłe i nic nie warte pieprzenie...
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viakundel kundel
matuss
matuss
2787 6b40 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaNoiza Noiza
matuss
0374 b0a8 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viakundel kundel
matuss
7873 ce7c
Reposted fromejva ejva viablackheartgirl blackheartgirl
matuss
Reposted frommr-absentia mr-absentia viakundel kundel
matuss
3349 b825 500
Reposted fromSardion Sardion viakundel kundel
matuss
Reposted fromTullfrog Tullfrog viakundel kundel
matuss
1992 2aa6 500
matuss
matuss
5614 90bc 500
Reposted fromoll oll vialaluna laluna
matuss
5794 98fd 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakundel kundel
matuss
- Na czym ta intymność polega?  
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
matuss
7642 413e 500
Reposted fromtfu tfu
matuss
matuss
We Change At Night
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadudku dudku
matuss
2783 6424 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viadudku dudku
matuss
- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
matuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl