Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

matuss
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viakrzysk krzysk
matuss
0918 5ca3
Reposted fromretro-girl retro-girl viacynamon cynamon
matuss
Reposted fromcouples couples viacynamon cynamon
6341 cd35 500

worldofthecutestcuties:

My twins. I don’t think they know they’re adopted.

Reposted fromtron tron viacynamon cynamon
matuss
3500 07d7
Reposted fromcorkeyL corkeyL viacynamon cynamon
8593 d31f
Reposted fromjustmethatsall justmethatsall viacynamon cynamon
matuss
2086 bbb1 500
The Earth is not round nor flat - the Earth is Poland. 
Reposted fromUbik Ubik viacynamon cynamon
matuss
Wszystko kiedyś było trudne, nim stało się łatwe, więc nie poddawaj się.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacynamon cynamon
matuss
Reposted fromkrzysk krzysk
2792 08d8
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viacynamon cynamon
matuss
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viacynamon cynamon
matuss
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viacynamon cynamon
matuss
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacynamon cynamon
matuss
1631 74ad 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viacynamon cynamon
matuss
3221 f84e
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viacynamon cynamon
6201 2ac3 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viacynamon cynamon
matuss
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viacynamon cynamon
matuss
2065 f315
Reposted fromcalifornia-love california-love viacynamon cynamon
matuss
6634 2306
Reposted fromkrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl