Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

matuss
6780 95e3 500
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
matuss
5133 6225 500
Reposted fromtfu tfu
matuss
5162 6030 500
Reposted fromtfu tfu
matuss
5387 12a3 500
Reposted fromfungi fungi viaskillzmcfly skillzmcfly
matuss
5573 a4a8 500
Reposted fromkrzysk krzysk
matuss
4905 cc63 500
Reposted fromqb qb viaskillzmcfly skillzmcfly
matuss
Reposted fromkrzysk krzysk
matuss
9163 288e
Reposted fromnonecares nonecares viacrispybones crispybones
matuss
Reposted frombiru biru viacynamon cynamon
matuss
5312 815d
Reposted fromkrzysk krzysk viacrispybones crispybones
matuss
matuss
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
matuss
2042 7db6
Reposted fromkatsiu katsiu viacrispybones crispybones
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viacrispybones crispybones
matuss
9196 f1a1 500
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
matuss
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
Reposted frommalchanceux malchanceux viacynamon cynamon
matuss
5797 ef82
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viacynamon cynamon
matuss

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

Reposted fromdreaminginger dreaminginger viacynamon cynamon
matuss
5810 9b39 500
Reposted fromkrzysk krzysk
matuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl