Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2020

matuss
Reposted fromFlau Flau viaNukular Nukular
matuss
3545 6050 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaNukular Nukular
matuss
matuss
7278 e3d0
Reposted fromGIFer GIFer viaNukular Nukular
matuss
matuss
1116 b6b3 500
matuss
3501 d8b5 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viajustonebullet justonebullet
matuss
5244 c05b 500
Reposted fromhrafn hrafn viablackheartgirl blackheartgirl
matuss
5432 179c 500
matuss
3464 1be8 500
- Vi Keeland - "Seks, nie miłość"
matuss
0692 1fd9 500
Reposted fromhrafn hrafn viablackheartgirl blackheartgirl
matuss
7402 9948 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
matuss
5803 0b64 500
4425 a27a 500
Reposted frombiishujin biishujin viablackheartgirl blackheartgirl
matuss
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran - "Zeszyty 1957-1972"
Reposted frombeckycue beckycue viablackheartgirl blackheartgirl
9305 c83c
matuss
Szczęście to przyjemność, której się nie żałuje.
— Sokrates
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
matuss

„Czy znacie te męczące luki, gdy jedno się kończy, a drugie jeszcze nie zaczyna?”

—Witold Gombrowicz

Reposted fromhrafn hrafn viablackheartgirl blackheartgirl
matuss
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
matuss
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...